Menu Zavřeno

Martina Benešová

Povolání: starostka
*1979

Osobní profil:

Bc. Martina Benešová (41 let) prožila své dětství a studijní léta v Hradci Králové. Je absolventkou Střední školy podnikatelské Hradec Králové a kombinované formy studia Sociální komunikace v neziskovém sektoru na Pedagogické fakultě Univerzita Hradec Králové. Po absolvování střední školy pracovala jako referentka na vědeckém oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Od roku 2000 trvale žije v obci Žďár nad Orlicí, kde průběhu mateřské dovolené s druhým dítětem v roce 2006 poprvé kandidovala ve volbách do zastupitelstva obce Žďár nad Orlicí. V roce 2006 byla také zvolena do funkce starostky, kterou vykonává dodnes.

V průběhu necelých 4 volebních období se podařilo v obci zlepšit občanskou vybavenost, rekonstruovat a budovat infrastrukturu, vytvořit několik zázemí pro volnočasové – sportovní aktivity, opravovat a modernizovat budovy ve vlastnictví obce. V posledních deseti letech dochází v obci k stabilnímu přírůstku obyvatel, z hlediska indexu stáří patří obec
k nejmladším v celém ORP Kostelec nad Orlicí.

Ve svých dalších aktivitách se věnuje udržování tradičního a společenského života v obci, je aktivní členkou Mošnova divadelního spolku.