Menu Zavřeno

Nejsme politická strana! Jsme Východočeši.

Královéhradecký a Pardubický kraj jsou naším domovem a pro nás všechny také dobrým místem pro život.

Neznamená to, že naše kraje nemají své problémy, svá slabá místa a že není co zlepšovat. Naše hnutí spolupracuje s odborníky ve všech oblastech života a je schopno nabídnout kvalifikovaná řešení pro jakýkoliv záměr. Při řešení problémů preferujeme úzkou osobní komunikaci s obyvateli kraje a jejich volenými zástupci.
Naším zájmem je prosadit do volených funkcí lidi vnímavé, úspěšné, zodpovědné a praxí prověřené. Pokud si budou rozumět lidé v obcích, budeme si rozumět všichni v kraji.
Jsme připraveni plnit dané sliby a převzít za svá rozhodnutí osobní odpovědnost.Za základní cíl jsme si určili zavést pořádek do věcí veřejných formou jednoduchých, rovných a spravedlivých systémů rozhodování.
Důsledně dbáme na morální hodnoty a politiku chápeme jako prostředek pro uspokojování potřeb společenské poptávky, kterou nadřazujeme nad zájmy jednotlivce.
Naše hnutí je pro svou občanskou otevřenost pro většinu z nás jednoznačnou alternativou klasických politických stran.
Spojujeme úspěšná regionální uskupení a nezávislé osobnosti.Nespojuje nás stranická knížka, ale společné názory a myšlenky.
Do našich řad proto přivítáme rádi každého, kdo je odpovědný a má zájem s našim hnutím na rozvoji svého kraje a regionu spolupracovat.