Menu Zavřeno

Volební program

Východočeši – chytrá řešení

 

Povedeme kraj:
BEZ PLANÝCH SLIBŮ – KOMPETENTNĚ – DLE PRIORIT A SKUTEČNÝCH MOŽNOSTÍ!

 • Stabilizujeme výdaje na organizace kraje. Zefektivníme náklady.
 • Zasadíme se o rovnoměrné investiční toky do všech oblastí kraje.
 • Vyčleníme odpovídající objem prostředků pro výhradní podporu investic.
 • Budeme rozvíjet sport pro všechny – podpoříme systematickou práci s mládeží, vzhledem k epidemiologické situaci budeme podporovat venkovní sportovní soutěže.
 • Zasadíme se o podporu cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Máme tolik co nabídnout, máme mnoho lokalit, které mají kapacitu pojmout více návštěvníků, přesto stále bojujeme o každého z nich. Cestovní ruch přináší nové pobídky pro podnikatele napříč všemi obory. Staňme se novou prázdninovou destinací.
 • Podpoříme místní kulturu, obnovu památek, tradic i současného umění (akce v plenéru). Chceme podporovat i ty nejmenší akce. Kultura není jen o seberozvíjení, ale také o setkávání.
 • Zkvalitníme výuku – vytvoříme podmínky pro kvalitní učitele, jejich motivaci, spolupráci, budeme investovat do odpovídajícího technického vybavení zvlášť na podporu distanční výuky.
 • Budeme pokračovat v modernizaci školství a v motivaci studentů k zachování tradičních řemesel.
 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí a měst v oblasti jejich samosprávné působnosti. Příklady dobré praxe a sdílení dobrých zkušeností vytvoří funkční spolupráce v jednotlivých oblastech.
 • Zajistíme dostupnou primární péči ve zdravotnictví a sociálních službách.
 • Zachováme síť krajských nemocnic ve stávajícím rozsahu a budeme pokračovat v investicích do zdravotnických zařízení.
 • Zajistíme územní rovnost pobytových i terénních služeb hospicové péče.
 • Postaráme se dostupnost terénních služeb a odlehčovacích služeb ve všech obcích.
 • Jsme hrdi na naše krajské zemědělce, ovocnáře i zelináře a budeme je podporovat, vždyť díky nim dostáváme čerstvé a poctivé potraviny.
 • Podpoříme výsadbu stromů a pomůžeme lesníkům se zpracováním napadeného dřeva. Musíme zachovat přírodu i příští generace.
 • Podpoříme všechny kroky k zadržování vody v krajině a řádné hospodaření s ní.
 • Investujeme do staveb, které zlepší životní prostředí v dané lokalitě.
 • Budeme nadále podporovat a rozvíjet program obnovy venkova, ale i činnost malých obecních knihoven či venkovských obchodů.
 • Budeme pokračovat v nastaveném trendu navyšování objemu finančních prostředků na opravy a rekonstrukce krajských silnic.
 • Budeme se nadále aktivně angažovat a vyvíjet tlak i součinnost kraje se státem pro dokončení stavby D35 včetně.
 • Urychlíme výstavbu přivaděčů na D35, kde kraj absolutně zaspal.
 • Donutíme stát k opatřením omezujícím tranzitní nákladní dopravu přes obce a města na krajských silnicích.
 • Budeme usilovat o další investice státu do železniční infrastruktury.
 • Podpoříme spolkovou činnost. Především spolky jsou hybateli sportu, kultury a společenského života v obcích, proto budeme vytvářet podmínky pro jejich činnost.
 • Umíme efektivně řídit složky integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích a podpoříme jejich modernizaci a vybavení.

Máme dlouholeté odborné a manažerské schopnosti, znalosti krajské i místní problematiky, zkušenosti z krizového řízení a výsledky prověřené dlouholetou vzájemnou spoluprací. Nejen proto JSME SCHOPNI ŘÍDIT KRAJ NIKOLIV JAKO FIRMU, ALE JAKO DOBŘÍ HOSPODÁŘI.

Kandidátku podporují